Телефони за бърза поръчка
0878567491 0892207117
Безплатна доставка при поръчка над 60 лв

CaliVita - Organic Noni 946 мл.

  • Марка CaliVita
  • Модел 946 ml
  • Наличност In Stock
  • 131,70 лв.


Бърза поръчка

Според някои изследвания орга-ничните плодове, зеленчуци исокове могат да съдържат пове-че антиоксиданти, полифеноли,минерали и пр., в сравнение сконвенционално отглежданите.Плодовете, отглеждани в орга-нични ферми са по-ароматни ихранителни и, според изследва-нията, имат значителнопо-висока антиоксидантнаактивност, по-висока концен-трация на аскорбинова кисели-на и повече сухо вещество.

Органична може да бъде само храна, обозначена като такава от одобрен сертифициращ орган, след като е доказано, че храната отговаря на строгите стандарти. Когато проверявате етикета не търсете само термина „oрганично”, но и името на сертифициращия орган! Кои са „практическите” различия между органичната и „обикновената” храна? Органичната храна е направена/произведена/ култивирана без употребата на арогантни химикали като синтетични торове и пестициди. Пестицидите могат да останат в тялото и да се вградят в черния дроб, което води до повишен риск за определени хронични заболявания. Що се отнася до органичното месо, яйца, птици, животните не трябва да са третирани с антибиотици или хормони на растежа. Биоинженерство, генна модификация и йонизираща радиация също не са допустими. Органичните храни обикновено са по-скъпи. Този факт е болезнено известен за потребителите и често е главната причина да се откажат от органична храна.
Но защо струва повече?
Химическите торове и пестициди са „евтини” в сравнение с технологията, която трябва да спазват органичните земеделци: те трябва да садят определени растения, като ги предпазват от плевели и вредители. Поради това oрганичното земеделие изисква повече труд, като същевременно добивите

Как да знаем коя храна е органична?Органична може да бъде само храна, обозначе-на като такава от одобрен сертифициращ орган,след като е доказано, че храната отговаря настрогите стандарти. Когато проверявате етикетане търсете само термина „oрганично”, но и иметона сертифициращия орган!Кои са „практическите” различия между орга-ничната и „обикновената” храна?Органичната храна е направена/произведена/култивирана без употребата на арогантни химика-ли като синтетични торове и пестициди. Пестици-дите могат да останат в тялото и да се вградят вчерния дроб, което води до повишен риск за опре-делени хронични заболявания. Що се отнася доорганичното месо, яйца, птици, животните не тря-бва да са третирани с антибиотици или хормони нарастежа. Биоинженерство, генна модификация ийонизираща радиация също не са допустими.Органичните храни обикновено са по-скъпи.Този факт е болезнено известен за потребителитеи често е главната причина да се откажат от орга-нична храна.Но защо струва повече?Химическите торове и пестициди са „евтини” всравнение с технологията, която трябва да спазваторганичните земеделци: те трябва да садят опре-делени растения, като ги предпазват от плевели ивредители. Поради това oрганичното земеделиеизисква повече труд, като същевременно добивите от него са по-ниски. „Нормалната” култивация е едромащабна („едър” бизнес), което означава по-ниски производствени разходи, докато органичната култивация обикновено означава малки и средни земеделски производители. В резултат на тези фактори производствените разходи нарастват. Неорганичното земеделие може да има повече негативни ефекти върху околната среда. Използвайки химикали, замърсявайки въздуха, водите и почвите, производителите обикновено не трябва да плащат за щетите, които нанасят. Може да изглежда парадоксално, но по-високата цена за органична продукция отразява и допълнителните разходи, необходими за намаляване на ефекта от това замърсяване. Кое го прави Според някои изследвания органичните плодове, зеленчуци и сокове могат да съдържат повече антиоксиданти, полифеноли, минерали и пр., в сравнение с конвенционално отглежданите. Плодовете, отглеждани в органични ферми са по-ароматни и хранителни и, според изследванията, имат значително по-висока антиоксидантна активност, по-висока концентрация на аскорбинова киселина и повече сухо вещество.

Напишете отзив

Забележка: не въвеждайте HTML код, тъй като той няма да бъде интерпретиран, а ще се покаже като текст!
    Лош           Добър