Телефони за бърза поръчка
0878567491 0892207117
Безплатна доставка при поръчка над 60 лв

Конфиденциалност

Конфиденциалност  

  

I. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ Предвид ползването  УСЛУГИТЕ на TOPDOBAVKI.COM, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

 1. Да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ);

 2. Да внася при нужда промени в тези ЛИЧНИ ДАННИ с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

 В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, TOPDOBAVKI.COM има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.

 II. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

 Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име ID и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани по електронен път - в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на TOPDOBAVKI.COM. Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от TOPDOBAVKI.COM само за целите и функционалността на УСЛУГАТА.

TOPDOBAVKI.COM изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.

 III. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА,  СИГУРНОСТ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и  ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на TOPDOBAVKI.COM, след като извърши процеса на регистрация.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведоми незабавно TOPDOBAVKI.COM за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА или за всяко друго нарушаване на сигурността ; да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (log off) в края на всяка сесия (след използването им).

TOPDOBAVKI.COM не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящите точки.