Общи условия

Общи условия за ползване на онлайн магазина topdobavki.com

 1. Основни положения
  • Онлайн магазин topdobavki.com ("Сайтът") е собственост на "Топдобавки" ЕООД ("Оператор").
  • Настоящите общи условия са съставени в съответствие с законите на Република България.
 2. Дефиниции
  • "Потребител" е всяко физическо или юридическо лице, което посещава Сайта.
  • "Клиент" е Потребител, който осъществява покупка чрез Сайта.
 3. Права и задължения на Оператора
  • Операторът има право, но не и задължение, да променя информацията на Сайта без предупреждение.
  • Операторът не носи отговорност за прекъсвания в работата на Сайта поради технически проблеми.
 4. Права и задължения на Клиента
  • Клиентът се задължава да предостави истинска и актуална информация при регистрация и поръчка.
  • Клиентът има право на отказ от покупка в срок от 14 дни от датата на получаване на стоката.
 5. Цени и плащане
  • Цените на продуктите са изразени в български лева и включват ДДС.
  • Плащанията могат да бъдат осъществени чрез банков превод, кредитна карта или при получаване на стоката.
 6. Доставка
  • Доставката на продуктите се извършва в съответствие с избрания от Клиента начин на доставка.
 7. Отговорност
  • Операторът не носи отговорност за вреди, причинени от използването на продуктите, ако те не са използвани според предназначението си.
 8. Лични данни
  • Операторът обработва личните данни на Клиентите в съответствие с Политиката за поверителност на Сайта.
 9. Заключителни положения
  • В случай на спор, страните ще се стремят към взаимно урегулиране чрез преговори. Ако това не е възможно, спорът ще бъде решаван от компетентния съд в Република България.
-68%
1661
2900 лв 9000 лв
В наличност
+
ARENA Rapid Ultra Set
6998 лв 19500 лв
В наличност
+
-59%
4066
9899 лв 24000 лв
В наличност
+
Hapi End Max Set
6998 лв 16500 лв
В наличност
+
-58%
eBK-691
4284 лв 10098 лв
В наличност
+